Home Web Foto Video Portfolio O autoru Kontakt

Multimedia studio

Youtube

Twitter

Facebook

Flickr

Home

Multimedia studio

SOCIAL

Kontakt E-mail adresa:
DRB Multimedia studio
Srbija
dedicrajko@gmail.com
Tel: +381 63 421 418
www.dedicrajko.com

© 2012-2014 Autor Rajko Dedić

Share

Šta je dobra fotografija

Na pitanje šta je dobra fotografija teško je dati precizan odgovor. Umetničko izražavanje fotografijom podrazumeva poštovanje odredjenih pravila, ali i odstupanje od njih. U svakom slučaju, dobru fotografiju ne čini samo ono što se vidi, nego i ono što iz nje oseti. Isti objekat se može snimiti na mnogo načina. Veliki deo njih je dobar, a veliki deo nije. Tačna granica ne postoji jer zavisi od subjektivnog rasudjivanja svake pojedine osobe.

Dobar fotograf poznaje fotografsku tehniku i koristi je da bi kroz njih izrazio ono to želi. Svaki način na koji se ona koristi je dobar, ako se postiže ovaj krajnji cilj. Za početak, a mnoge će toliko i da zadovolji, vaš cilj neka bude fotografija koja je tehnički dobro uradjena (dakle niste nigde pogrešili u podešavanju fotoaparata) i koja nije ružna. Dozu umetničkog ograničićemo upravo na tu meru da pravite fotografije koje nisu ružne. Sve preko toga pretpostavlja mnogo rada, eksperimenata, upropašćenog materijala i potrošenog vremena a to sada ne možete sebi da priuštite.

Fotoaparati predstavljaju pomoćno sredstvo da se fotograf izrazi. Ceo proces se nalazi u glavi fotografa. Kamera beleži ono što je u glavi korisnika, ono šta je iza nje, nikako ispred nje. Sladunjave fotografije bez emocija, pokreta ideje i kreativnosti su samo dobra interpretacija kiča. Kada svetlo prođe kroz objektiv, ona beleži surovo sve, pa i one neželjene detalje kao što su zarđali radijatori, ofucana krpa na njima, nered u pozadini kadra. Dobra fotografija zavisi od veštine korisnika da te detalje prikrije i prikaže trodimenzionalni prostor, da steknemo osećaj mirisa, ukusa i slične apstrakcije.

Postoje razne tehnike fotografisanja sa kojima se pažnja posmatrača skreće na objekat ili subjekat fotografisanja. Metoda izolacije koristi dubinsku oštrinu kao alat za prikrivanje pozadine i ističe ono što treba da naglasimo. Tako oštri delovi slike privlače više pažnje od blago zamućene pozadine. Pojednostavljanje scene doprinosi da se dodatno izrazi šta je u prvom planu. Drugi način je kontrolisanje boje. Ako boju naglasimo na subjektu više će privući pažnju posmatrača u odnosu na okolinu. Izolacija se postiže i svetlom koje direktno bije na objekat.